Turun ammattikorkeakoulu
Timetables12.4.2018
lem_2017 (31).mfw  

2: 8.1.2018...14.1.2018

Luokat
MLIITS17 PINBOs15 PINBOs16
Module 1 Module 2 PLIITS15 juridiikka
PLIITS15 markkinointi PLIITs15 taloushallinto ryhmä 1 PLIITs15 taloushallinto ryhmä 2
PLIITS16 taloushallinto ryhmä 1 PLIITS16 taloushallinto ryhmä 2 PLIITS16 markkinointi
PLIITS17A PLIITS17B PLIITS17C
PLIITS17D PLIITS17E PLIITS17F
HAMK Haaga-Helia Innovation Project - CapStone Premises / tilat
KVTEK18 Chemical Engineering PPROMS15 Ympäristötekniikka NPROMS14 Biomateriaalit ja -prosessit
NPROMS14 elintarviketekniikka NPROMS14 Materiaalit PPROMS15 Biomateriaalit ja prosessit 1
PPROMS15 Elintarviketekniikka PPROMS15 Materiaalitekniikka 1 PPROMs16
PPROMs17A PPROMs17B PKITIs15
PKITIs16 PKITIs17 MKITIS16
PRO Huippuvalmennus Oy YBINBK18 YPROTK18
YPROIK18 YTEJOS17 Sisustusakatemia
VAVA-opintoja: Web-sivuston tekeminen ja kuvankäsittely VAVA-opintoja: Internordisk handel och kommunikation VAVA-opintoja: Perhe- ja perintöoikeus
VAVA-opintoja: Ennakoiva sopiminen Turku-DI Turku-DI
Eximia KK Valmennuskeskus Oy KK Valmennuskeskus Oy
Liiketalouden korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille Rastor Vesimoduuli
Osaamistehdas Oy AMOD Elektroniikka AMOD ICT Services and Projects
AMOD IP Networking AMOD Ohjelmistotekniikka AMOD Tietokonetekniikka
AMOD Tietoliikennetekniikka International Semester, Embedded Systems International Semester, Game Development
International Semester, ICT Projects and Cybersecurity NLIIBK14, TJ NLIIBK14, TL
NTIVIS14E NTIVIS14F NTIVIS14H
NTIVIS14P NTIVIS14S NTIVIS14T
PINFOS15 PINFOS16 PINFOS17
PSOSTK17 PSOSTK18 PSOSTS15
PSOSTS16 PSOSTS17 PTIETS15, TJ
PTIETS15, TL PTIETS16, TJ PTIETS16, TL
PTIETS17, R1 PTIETS17, R2 PTIVIS15E
PTIVIS15F PTIVIS15H PTIVIS15P
PTIVIS15S PTIVIS15T PTIVIS16A
PTIVIS16B PTIVIS16C PTIVIS16D
PTIVIS16E PTIVIS17A PTIVIS17B
PTIVIS17C PTIVIS17D PTIVIS17E
TK Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus VAVA Linux ja virtualisointi / Linux and virtualization VAVA Logic Design and Automation
Moduuli - Fysiikka Moduuli - Capstone Moduuli - Tuotekehitys
Opettajat
Ahonen Jarmo Taneli Ahtiainen Johanna Ailio
Heikki Aro Bergman Hilkka Minna Björkberg-Suominen
Eerola Osmo Granholm Patric Haarto Antti
Kari Haajanen Hanna Hänninen Maria Havia
Markku Heikkilä Helenius Juha Taina Hovinen
Hurri Jussi Hyttinen Ritva Tapio Jaakkola
Mark Johnson Mika Jokinen Ari Jolkkonen
Maarit Järvinen Mari Ketola Kivivuori Jaana
Kontio Elina Sanni Koskimies-Chiba Kuikka Matti
Kulmala Riikka Nicolas Le Grand Liisa Lehtinen
Olli-Pekka Lehtisalo Raimo Lehto Jari Leppihalme
Pia Lindman Loppela-Rauha Sari Juhana Lounela
Timo Luukka Arto Manninen Anne Matomäki-Leinovaara
Teppo Mattsson Eveliina Munukka Maija Nolvi
Anne Norström Juha Nurmio Päivi Oliva
Paavola Jarkko Jani Pelkonen Lauri Pietikäinen
Jarno Pusa Raimo Pärssinen Raivonen Virpi
Markku Rajala Katja Repo Schleutker Kai
Mikko Siitonen Kaj Sjöblom Skarli Poppy
Kaisa Sorsa Suhonen Mauri Ilari Suominen
Heli Söderlund Monica Tamminen Tolmunen Timo
Johanna Vaaherkumpu Keijo Varis Pirjo Varanka
Jaana Vaskikari Virtanen Tero Ahtinen Janne
Al-Bermanei Hazem Aronpää Maija-Liisa Arvela Harri
Ekman Reijo Ekqvist Jani Ferm Tiina
Gylén Henry Hämölä-Glorioso Leena Helo Tuomo
Huhtinen Ville Jumppanen Anne Karhunen Markku
Kinos Sirppa Kirjavainen Hanna Kivinen Outi
Knuuttila Juha Kouki Marika Luimula Mika
Määttä Sanna Mattila Leena Närvi Laura
Nikkanen Juha Ojanperä Tapani Paalassalo Jari-Pekka
Pirinen Liisa Raitoharju Reetta Rajala Kaarina
Ravyse Werner Rikkonen Marko Ristseppä Heidi
Saarenpää Teppo Slotte Vesa Steinby Paula
Suominen Taisto Syvälahti Anne Tarkkanen Kimmo
Timonen-Kallio Eeva Väänänen Ossi Virjonen Heli
Virta Susanna Vuoristo Niina  
Tilat
A140 Tuotekehityskeittiö (biokeittiö) A173 Lemminkäinen (254, tk+2x v.tykki, Blu-ray, äänentoisto, dokumenttikamera) A176 IT Micrococcus (40, v.tykki, tehokoneet)
A211 Analytiikan laboratorio 2 A215 Kemian laboratorio 1 A306 (55, v.tykki, äänentoisto)
A308 (36, tk+v.tykki) A309 (36, v.tykki,äänentoisto) A310 (30, v.tykki, äänentoisto)
A311 (60, v.tykki, äänentoisto) A312 (40, v.tykki, äänentoisto) A313 (40, tk+v.tykki, äänentoisto)
A314 (40, v.tykki, äänentoisto) A317 (40, v.tykki, äänentoisto, dokumenttikamera) B106 Joukahainen (147, tk+v.tykki, VHS, äänentoisto)
B109 (38, VHS, v.tykki+tk) B155 Karuselli (25, 75"-TV, äänentoisto) B158 KITI (Kirjamo)
B159 BYOD (35, v.tykki, äänentoisto) B161 Ahti (44, tk+v.tykki, äänentoisto) B163 Vellamo (32, v.tykki, äänentoisto)
B164 Tapio (72+18+10, muuntojoustavatila) B166 (37, tk+v.tykki, VHS, induktiokenttä) B167 (32, v.tykki, äänentoisto)
B168 BYOD (60, 2x v.tykki) B169 IT Vipunen (25, v.tykki, tehokoneet) B170 Sampo (60, tk+v.tykki, vesipiste, äänentoisto)
B171 Aino BYOD (50, muuntojoustavatila) B311 (30, tk+v.tykki, äänentoisto) B314 BYOD (27, v.tykki)
ICT C3039 cisco ICT C3041 cisco/IT (25) ICT B1035 TIKO
ICT B1038 IT (36) ICT B1039 IT (36) ICT B2026 (49)
ICT B2043 PBL ICT B2044 elektr. suunn. ICT B3025 (56)
ICT B3043 (48) ICT B3048 trt teoria ICT B3049 trt lab.
ICT C0026 fys. lab. ICT C1031 fys. demo ICT C1032 fys. demo
ICT C2025 kielet ICT C2027 BYOD (36) ICT C2032 PBL/MJ (30)
ICT C2033 PBL/MJ (30) ICT C2034 PBL/MJ (30) ICT C2036 elektr. lab.
ICT C2046 (40) ICT C2051 tietoliik.lab. ICT C3024 sul. lab.
ICT C3027 sul. atk ICT C3031 pelilab. ICT C3033 cisco
ICT C3043a sos ICT C3043b sos ICT C3044 MJ (40)
ICT DELTA, auditorio C1035 (100) ICT MYY, auditorio C1042 (100) ICT OMEGA, auditorio B1041 (78)
ICT SIGMA, auditorio C1039 (78)  Mimosa Scheduling SoftwareMimosa Scheduling Software Version 6.5.10 (12.4.2018 11:42)